Previous
Next

Udruga je proizašla iz mladih aktivnih u župi Duha Svetoga na Jarunu koji su htjeli proširiti i oživiti aktivnosti za djecu i mlade u svome kvartu te kao što u Statutu i piše, preventivno djelovati te spriječiti nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja. Program Udruge ima potporu župe i župne zajednice u svakom svome dijelu.

Novosti