Previous
Next

Udruga je proizašla iz mladih aktivnih na području Jarunu koji su htjeli proširiti i oživiti aktivnosti za djecu i mlade u svome kvartu te kao što u Statutu i piše, preventivno djelovati te spriječiti nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja. Program Udruge ima potporu lokalne zajednice u svakom svome dijelu.

Novosti