Izlet animatora prvog stupnja u svetište Majke Božje Remetske

Danas su naši animatori 1° bili na izletu i hodočašću u svetištu Majke Božje Remetske gdje su se zajedno podružili, duhovno okrijepili i odmorili. Molimo za naše animatore da hrabro slijede puteve don Bosca i svojim primjerom privlače i oduševljavaju mlade za Krista.