Što radimo?

Djelokrug, svrha i područje djelovanja udruge: 

- poticanje razvoja društvenih osobina građana, posebice mladeži

- rad na kulturnom i odgojnom razvoju članova, posebice mladeži

- promicanje i razvijanje potencijala mladih na humanističkom i pedagoškom području, te osmišljavanje korištenja slobodnog vremena mladih kao preventivna mjera protiv nastanka društveno neprihvatljivog ponašanja organiziranjem seminara, tribina i radionica

- informiranje javnosti o radu udruge

- izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti

- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i izvan nje