O udruzi

Udruga je proizašla iz mladih aktivnih u župi Duha Svetoga na Jarunu koji su htjeli proširiti i oživiti aktivnosti za djecu i mlade u svome kvartu te kao što u Statutu i piše, preventivno djelovati te spriječiti nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja. Program Udruge ima potporu župe i župne zajednice u svakom svome dijelu.

 

 

Udruga građana "Sveta Mati Slobode"

Ulica don Petra Šimića 1, 10000 Zagreb

OIB: 75923479496

IBAN: HR7923400091110308046

tajnik@svetamatislobode.hr